Skip to main content

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на носиоце јавнотужилачке функције

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија
 

На обуци су обрађене следеће теме:
- Појам непримереног утицаја у јавном тужилаштву;
- Самосталност јавног тужилаштва и заштита од непримереног утицаја – међународни стандарди и национални правни оквир;
- Улога повереника за заштиту од непримереног утицаја;
- Типови непримереног утицаја, механизми за заштиту од непримереног утицаја и примери из упоредне и домаће праксе.

Предавачи на овој обуци били су: Мирјана Самарџић координаторка пројекта (Савет Европе), Ксенија Дајановић заменица јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, Лазар Лазовић заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, Милан Ткалац члан Државног већа тужилаца и повереник за самосталност и Весна Перовић заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на носиоце јавнотужилачке функције - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт