Skip to main content

Примена начела опортунитета

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија
 

Примена начела опортунитета - Извор: Правосудна академија

Поздравне речи учесницима Округлог стола упутили су директор Правосудне академије Ненад Вујић и руководилац Програма за људска права и кривично-правни систем Мисије ОЕБС-а у Србији Наташа Новаковић, док су предавачи професор Правног факултета у Крагујевцу Станко Бејатовић, заменик Републичког јавног тужиоца Јасмина Киурски и Повереник за самосталност и заменик Републичког јавног тужиоца Горан Илић.

Теме округлог стола биле су:

- опште радње које тужилаштво предузима у овом процесу и временски оквир

- положај окривљеног у поступку примене начела опортунитета кривичног гоњења и врсте правних обавеза које се могу наложити окривљеном

- надзор издатих обавеза наметнутих окривљеном

- врсте кривичних дела за која је могуће одлагање кривичног гоњења

- односи и сарадња између субјеката у процесу примене начела опортунитета и његов утицај на рецидивизам

Округлом столу присуствовало је 37 носилаца јавнотужилачких функција.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт