Skip to main content

Примена одлука Комитета Уједињених нација против тортуре - округли сто

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија
 

Примена одлука Комитета Уједињених нација против тортуре - округли сто - Извор: Правосудна академија

Организовање оваквог скупа је имало за циљ изналажење заједничког одговора државе и цивилног друштва на питање како да се спровођење поступка екстрадиције у Републици Србији доведе у склад са правнообавезујућим међунaродним стандардима који се односе на апсолутну забрану мучења и другог суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, а пре свега у складу са принципом забране протеривања (non-refoulement), који представља централну вредност сваког поступка принудног удаљења.

 Скуп је отворио директор Правосудне академије Ненад Вујић, а потом су излагали предтсавници Београдског центра за људска права: Ана Тркуља, Никола Ковачевић и Марко Штамбук.

Испред Министарства правде скуп је поздравио Владимир Вукићевић, а испред Тима Уједињених нација за људска права у Србији се обратила Ана Јанковић-Јовановић. Скупу је присуствовао око 16 учесника са простора нишке апелације.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт