Skip to main content

Примена права Европске уније за кориснике почетне обуке

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

 
Примена права Европске уније за кориснике почетне обуке - Извор: Правосудна академија

 

Семинар је представио улогу и надлежност Суда правде ЕУ, као и врсте тужби које се могу покренути пред њим. Штавише, овај семинар је такође детаљно проучио дужности и прерогативе које одговарају националним судовима и трибуналима у спровођењу законитости ЕУ. Сходно томе, учесници су стекли знања о расподели надлежности између националних судова и Суда правде ЕУ као и који су то случајеви у којима су национални судови искључиво надлежни.

Такође су коментарисани правни принципи ЕУ које корисници почетне обуке треба да узму у обзир када буду доносили судске одлуке.

Предавачи су били Juan Diego Ramírez-Cárdenas Díaz (Европски центар за судије и правнике у Луксембургу) и секретар Ludovic Bernardeau (Општи суд ЕУ).

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт