Skip to main content

Реаговање директора Правосудне академије поводом саопштења АКПА

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија
Реаговање директора Правосудне академије поводом саопштења АКПА - Правосудна академија
Реаговање директора Правосудне академије поводом саопштења АКПА - Правосудна академија
Вујић је у реаговању истакао да АКПА није део организације Правосудне академије, те да је као самостална организација која на добровољној основи окупља полазнике и бивше полазнике основне обуке Правосудне академије објавила саопштење.
Даље, директор Академије каже:
“Посебно истичем, да се руководство Алумни клуба није консултовало са Правосудном академијом у вези покретања Иницијативе за оцену уставности, као ни око саопштења од 19.10.2020. године. За Иницијативу и саопштење Правосудна академија је сазнала из медија.
Лично сматрам да је саопштење од 19.10.2020. године пуно паушалних оцена које нису утемељене у правним прописима, али ни у реалним чињеницама у вези рада Уставног суда.“
 
 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт