Skip to main content

Регионална конференција за судије, тужиоце и адвокате о слободи изражавања

Датум
Локација
Скопље
Аутор
Правосудна академија

 
Регионална конференција за судије, тужиоце и адвокате о слободи изражавања - Извор: Правосудна академија
Тема конференције је била слобода изражавања - право на приватност и добро управљање правосуђем.
У фокусу конференције је била анализа новијих пресуда Европског суда за људска права у области слободе изражавања и заштита приватности и угледа, као и размена искустава са тзв. „каскадних“ тренинга одржаних у протеклој години.
Предавачи на конференцији су били бројни експерти Савета Европе као и предавачи Правосудне академије у овој области: Зорана Делибашић судија Врховног касационог суда, Гордана Комненић судија Апелационог суда у Београду, Ксенија Дајановић заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, Александра Грбовић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду, Радмила Јовановић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду као и саветник за међународну сарадњу Правосудне академије Александар Костић.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт