Skip to main content

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија
 

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије Вишег и Апелационог суда из Ниша.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
- Циљ, тумачење одредаба, садржина, начела поступка, покретање поступка, предлог за покретање поступка
- Ток поступка, доказивање, поступање по предлогу, припремне радње суда, одлучивање и одлука суда, садржина образложења решења, образложење и оцена доказа, другостепени поступак, ванредни правни лекови, правно дејство правоснажног решења

Предавачи на овој обуци биле су Снежана Андрејевић и Љубица Милутиновић судије Врховног касационог суда у пензији и стални предавачи Правосудне академије, а уводну реч одржао је директор Правосудне академије Ненад Вујић.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт