Skip to main content

Студија случаја, пракса и имплементација закона о одузимању имовине стечене кривичним делом

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

У оквиру пројекта „Борба против корупције и организованог криминала на Западном Балкану путем јачања регионалне сарадње у одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом“ који AIRE центар спроводи у партнерству са Секретаријатом RAI и уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства, путем интернет платформе ZOOM одржан је семинар о пракси и имплементацији закона о одузимању имовине стечене кривичним делом. На семинару су учествовале судије и јавни тужиоци из региона Западног Балкана као полазници почетне обуке Правосудне академије.

Студија случаја, пракса и имплементација закона о одузимању имовине стечене кривичним делом- Извор: Правосудна академија

Предавачи на семинару били су: Наташа Трнинић заменица тужиоца за организовани криминал у Тужилаштву за организовани криминал Републике Србије, Радмила Драгичевић Дичић судија Врховног касационог суда Републике Србије и Елдан Мујановић Професор на одсеку за криминалистику Универзитета у Сарајеву.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт