Skip to main content

Студијска посета Француској Републици и Великом Војводству Луксембурга на тему „Заштита права у обасти јавних набавки“

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Студијска посета Француској Републици и Великом Војводству Луксембурга на тему „Заштита права у обасти јавних набавки“ - Извор: Правосудна академија

Студијска посета је  реализована у периоду од 24. до 28. октобра 2022. године, у Паризу и  Великом Војводству Луксембурга, за представнике Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Канцеларије за јавне набавке, Правосудне академије, Управног суда  и појединачне судије и тужиоце који поступају у предметима у вези корупције у области јавних набавки.

 

Циљ студијске посете је упознавање са системом заштите права и борбе против корупције у области јавних набавки Републике Француске, као и размена знања и искустава између представника институција у Републици Француској надлежних за поменуте области и представника делегације Републике Србије. У оквиру посете  Републици Француској  су организовани састанци са представницима Владиних институција, агенција и судова  као и  посета Суду правде Европске уније у Великом Војводству Луксембурга.

Учесници студијске посете су посетили и Амбасаду Републике Србији у Паризу и представили сврху своје посете амбасадорки Републике Србије у Француској.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт