Skip to main content

Убрзати реформу правосуђа и измену устава у области правосуђа

Датум
Локација
Београд
Аутор
Министарство правде
                                                               
Фотографије са разговора о реформи правосуђа. Извор: Министарство правде
                             

На састанку је указано да се активности у оквиру реформе правосуђа, а које су дефинисане и Акционим планом за Поглавље 23, морају брже спроводити, посебно када је у питању измена Устава у области правосуђа. Представници Удружења су истакли да последњи нацрт уставних амандмана, који је ускалaђен са препорукама Венецијанске мишљењем, садржи преко 70% предлога струковних одружења, као и правосудних институција. Они су указали да је потребно да се што пре покрене иницијатива за измену Устава, како би системске промене у циљу јачања независности судства и самоосталности тужилачког система могле да се спроведу.

Министарка Кубуровић је истакла уверење да ће Влада Републике Србије током октобра проследити Народној скупштини иницијативу за измену Устава (у области правосуђа), а да ће тек, уколико та иницијатива буде изгласана са 2/3 већином, скупштински Одбор за уставна питања сачинити предлог амандмана, чија ће полазна основа бити текст уставних измена, који је Министарство правде сачинило. Она је подсетила да је обавеза Одбора да поново организује јавне дебате и тек након тога сачини коначан предлог амандмана, који ће бити прослеђен нароним посланицима.

Министарка је нагласила да измена Устава подразумева и израду сета нових правосудних закона, и указала да ће чланови струковних удружења, заједно са Удружењем судија и тужилаца, бити позани да учествују у раду радних група за израду тих закона.

Представници Удружења похвалили су нови поступак избора судијских и тужилачких приправника, који је био одржан почетком ове године, истичући да је он био спроведен по објективним критеријумима и на транспарентан начин.

Они су истакли да се залажу да судијски и тужилачки помоћници морају наћи своје место и у оквиру Устава, као и да држава мора више пажње да посвети унапређењу њиховог положаја.

Представници Удружења су указали да желе да се боре за ефикасније и квалитетније правосуђе, кроз објективне критеријуме за избор на правосудну функцију, транспарентни поступак напредовања и боље услове рада свих запослених у правосудном систем.

Присутни су се на састанку усагласили да је све проблеме потребно решавати на конструктиван начин, кроз дијалог и међусобно поверење и уважавање.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт