Skip to main content

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета професионалаца - Нови Сад

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Уницефом, 16. јуна 2022. године, у сали Правосудне академије у Новом Саду, организовала обуку „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета професионалаца“.

Овој обуци присуствовале су судије виших и основних судова са територије новосадске апелације који поступају у П2 материји.

Обука је садржала следеће теме:

  • Право на правично суђење у разумном року чл. 6 -цитирање и извршење пресуда у ЕСЉП-а
  • Право на породични живот / права детета - партиципација и најбољи интерес детета чл. 8
  • Општа и посебна правила поступка у породичним споровима-утврђивање најбољих интереса детета и прибављање мишљења детета и решавање хипотетичког случаја
  • Израда пресуде/образложење-оцена мишљења детета и одлука суда у складу са најбољим интересима детета

Предавачи на овој обуци биле су:

 
Тагови

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт