Skip to main content

28. јун 2019. Врховни касациони суд - округли сто на тему :“Положај стечајних управника и спорна питања у пракси“

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

28. јун 2019. - округли сто на тему :“Положај стечајних управника и спорна питања у пракси“ - Извор: Правосудна академија

Учесници округлог стола су биле, судије стечајног већа Привредног апелационог суда, стечајне судије Привредног суда у Београду, представници Агенције за лиценцирање стечајних управника Министарства правде РС , Министарства привреде РС и Правосудне академије.

 

Учесницима је указано  на сва  спорна питања Закона о стечају, као што су, однос стечајног управника и стечајног судију ,износ предујма  као и проблеме са којима се сусрећу стечајне судије  након чега се развила дискусија.

 

Уводничари су били:

  • Јасминка Обућина, председница Привредног апелационог суда, 
  • Татјана Ђурица , судија Привредног апелационог суда РС
  • Јован Јовановић, председник Привредног суда Београд и
  • Драган Угрчић, помоћник министра привреде за приватизацију, стечај и индустријски развој

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт