Skip to main content

Завршни испит

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама, у периоду од 12. до 21. септембра 2022. године,  организује завршни испит десете генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

 1. Милена Рашић, судија Врховног касационог суда у Београду
 2. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
 3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Списак кандидата који полажу завршни испит X генерације

Снимци полагања завршног испита десете генерације корисника Правосудне академије, по данима и апелацијама

21. септембар 2022. године, апелација Ниш - последњи дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 12:00 сати

20. септембар 2022. године, апелација Ниш - седми дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати - НАСТАВАК

20. септембар 2022. године, апелација Ниш - седми дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 16:00 сати

19. септембар 2022. године, апелација Крагујевац - шести дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије, 10:00 - 16:00 сати

16. септембар 2022. године, апелација Нови Сад - пети дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије, 10:00 - 16:00 сати

16. септембар 2022. године, апелација Београд - пети дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије, 09:00 - 10:00

15. септембар 2022. године, апелација Београд - четврти дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије

14. септембар 2022. године, апелација Београд - трећи дан директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије

13. септембар 2022. године, апелација Београд - наставак директног преноса полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије

13. септембар 2022. године, апелација Београд - директан пренос полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије

12. септембар 2022. године, апелација Београд - директан пренос полагања завршног испита 10. генерације полазника Правосудне академије

Завршни испит IX генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 5. до 8. јула 2021. године,  организује завршни испит девете генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

 1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
 2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
 3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Просечна оцена корисника обуке девете генерације, била је ....


Списак кандидата који полажу завршни испит IX генерације


Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 5. до 8. јула 2021. године, организовала је завршни испит девете генерације корисника почетне обуке.

Последњи дан завршног испита 9. генерације – 08.07.2021. снимак полагања уживо од 09:00 сати - други део снимка, након нестанка струје

Последњи дан завршног испита 9. генерације – 08.07.2021. снимак полагања уживо од 09:00 сати

Трећи дан завршног испита 9. генерације – 07.07.2021. снимак полагања уживо од 09:00 до 16:00 сати

Други дан завршног испита 9. генерације – 06.07.2021. снимак полагања уживо од 09:00 до 16:00 сати

Први дан завршног испита 9. генерације – 05.07.2021. снимак полагања уживо од 09:00 до 16:00 сати

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт