Skip to main content

Ментори

Опис ментора наводи нас на први и најважнији закључак да је менторство  намерни процес; друго, да је менторство васпитни процес који подстиче раст и развој појединца; треће, менторство је процес у ком стажиста стиче и примењује мудрост ментора; четврто, менторство је процес помоћи и заштите и, напокон, код менторства се ради о узору.

Укратко, менторство је процес помоћу којег се знање и разумевање, вештине и способности могу развити код мање искусних практичара.

Ко је ментор?

Ментор помаже и пружа подршку људима како би искористили сопствено знање и извукли максимум из свог потенцијала, развили способности, имали боље резултате и постали особе какве желе да буду.

Ментор игра широк спектар улога у циљу учења и подршке, од сталног преиспитивања и критиковања до понашања које служи као узор, од помоћи да се изгради сопствена мрежа знања и контаката и развије лична сналажљивост до улоге слушаоца, од помоћи људима да схвате шта желе да постигну и зашто, до планирања како то да остваре.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт