Skip to main content

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

Правосудна академија је у оквиру пројекта“ Подршка Европске уније јачању капацитета Правосудне академије“ , 21.11.2017. године године, објавила јавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже.

Национална мрежа је основана у саставу од тридесет и једног судије и тужиоца, а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији.

Оснивање овакве врсте Мреже, значајно је за ширење праксе Европског суда за људска права у Стразбуру ( ЕСЉП) који је основан са циљем да штити права и слободе које се гарантују Конвенцијом о људским правима

Национална мрежа, доприноси јачању заштите људских права, олакшава размену информација о судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру, доприноси заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права, чини је доступном судијама и тужиоцима и омогућава да се носиоци правосудних функција активно укључе у програме обуке Правосудне академије, која кључно доприноси промоцији улоге и значаја Националне мреже.

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

 

Циљеви оснивања Националне мреже:

 • примена ЕУ стандарда судске заштите људских права у Републици Србији; 
 • обезбеђивање олакшаног приступа судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру;
 • унапређивање и усклађивање судске праксе у судовима РС са европским стандардима;
 • обезбеђивање олакшане размене информација судија и тужилаца о судској пракси суда у Стразбуру;
 • јачање заштите људских права у Републици Србији;
 • јачање и учвршћивање међународне сарадње и комуникације између судија и тужилаца

Активности Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

Чланови Националне мреже

О избору чланова Националне мреже, која је конституисана 24.јануара 2018. године,
одлучивала је комисија састављена од представника: Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Програмског савета Правосудне академије:

Именовани чланови Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

 1. Александра Лековић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 2. Ана Лукић Видојковић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право 
 3. Ана Стаменић, судија, Виши суд у Новом Саду, кривично право
 4. Биљана Лепотић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
 5. Биљана Николић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
 6. Боривоје Гајић, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право
 7. Весна Филиповић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
 8. Гордана Вељовић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
 9. Данијела Дукић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право *КООРДИНАТОР
 10. Драгана Марчетић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 11. Душан Дакић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
 12. Ивана Марковић Радојевић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право,  *КООРДИНАТОР
 13. Ивана Миловановић, судија, Основни суд у Нишу, кривично право
 14. Ивана Павловић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
 15. Ивана Рамић, судија, Виши суд у Београду, кривично право
 16. Јелена Стевановић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
 17. Милица Златковић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
 18. Мр Милка Гајинов, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
 19. Небојша Ђуричић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 20. Тања Павловић Недељковић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право *ЗАМЕНИК KООРДИНАТОРА
 21. Татјана Тодоровић, судија, Привредни суд у Крагујевцу, привредно право
 22. Снежана Марјановић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 23. Соња Симоновић Стојановић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
 24. Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Новом Саду, кривично право
 25. Зорица Грујин, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Вршцу, кривично право
 26. Јасмина Крштенић, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу, кривично право *КООРДИНАТОР
 27. Мр Јасмина Станковић, заменик јавног тужиоца, Апелационо јавно тужилаштво у Београду, упућена у РЈТ - кривично право
 28. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Београду, кривично право
 29. Оливера Пејак Прокеш, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право *КООРДИНАТОР
 30. Сања Костић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
 31. Снежана Марић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право

 

Састанци Националне мреже

Први састанак Националне мреже - 24 - 25. јануар, 2018. године

Други састанак Националне мреже - 4. мај, 2018. године

Трећи састанак Националне мреже - 8. јун, 2018. године

Четврти састанак Националне мреже - 24. мај, 2019. године

Пети састанак Националне мреже - 26. септембар, 2019. године

Галерија фотографија са 5. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

FOTOGRAFIJE

Шести састанак Националне мреже - 26. новембар, 2019. године

Галерија фотографија са 6. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

Семинари

Први семинар Националне мреже - 25. и 26. октобар, 2018. године

Галерија фотографија са првог семинара - Извор: Правосудна академија

Други семинар Националне мреже - 26. и 27. новембар, 2018. године

Галерија фотографија са другог семинара - Извор: Правосудна академија

Трећи семинар Националне мреже - 7. и 8. октобар, 2021. годинe

Галерија фотографија са трећег семинара - Извор: Правосудна академија

Студијске посете

Студијска посета 1

У марту 2018. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку British Council-a, организована студијска посета Стразбуру.

Галерија фотографија са прве студијске посете Стразбуру у марту 2018. године

Студијска посета 2

У априлу 2019. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку Савета Европе, организована друга студијска посета Стразбуру.